Skip to content

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทย (กรกฎาคม 2563)

ข้อมุลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่นำเสนอในแผนที่ด้านล่างนี้ ได้มาจากงานวิจัยของภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่ทำงานและพำนักในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ยังถือว่าไม่สมบูรณ์ คุณสามารถเลือกดูชั้นของข้อมูลนี้และเปรียบเทียบกับชั้นข้อมูลด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ได้มาจาก ADB หรือเลือกเข้าถึงข้อมูลชุดอื่นของประเทศไทยได้จากหน้าแผนที่ นอกจากนี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมหัวข้อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ​ และหน้ากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

        
กำลังโหลดข้อมูล...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
คำอธิบาย

ข้อมุลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่นำเสนอในแผนที่ด้านล่างนี้ ได้มาจากงานวิจัยของภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่ทำงานและพำนักในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ยังถือว่าไม่สมบูรณ์ คุณสามารถเลือกดูชั้นของข้อมูลนี้และเปรียบเทียบกับชั้นข้อมูลด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ได้มาจาก ADB หรือเลือกเข้าถึงข้อมูลชุดอื่นของประเทศไทยได้จากหน้าแผนที่ นอกจากนี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมหัวข้อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ​ และหน้ากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชื่อทางภูมิศาสตร์
  • ไทย
CSV Resource id 66fe4e0c-0361-4423-a511-d3ba0de5333a
วันที่อัพโหลด สิงหาคม 21, 2020, 08:21 (UTC)
แก้ไขเมื่อ สิงหาคม 21, 2020, 08:38 (UTC)