เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทย (กรกฎาคม 2563)

ข้อมุลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่นำเสนอในแผนที่ด้านล่างนี้ ได้มาจากงานวิจัยของภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่ทำงานและพำนักในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ยังถือว่าไม่สมบูรณ์ คุณสามารถเลือกดูชั้นของข้อมูลนี้และเปรียบเทียบกับชั้นข้อมูลด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ได้มาจาก ADB หรือเลือกเข้าถึงข้อมูลชุดอื่นของประเทศไทยได้จากหน้าแผนที่ นอกจากนี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมหัวข้อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ​ และหน้ากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

        
กำลังโหลดข้อมูล...