ผู้ติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19)ในประเทศไทย (ณ วันที่ 3 มกราคม 2564)

ชุดข้อมูลนี้แสดงกรณีของ Coronavirus (COVID-19) ในประเทศไทย โดยปกติ ข้อมูลจะได้จากประกาศทางการของกรมควบคุมโรค (https://covid19.ddc.moph.go.th/th) กระทรวงสาธารณสุข โดย ณ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว 7,694 ราย มีผู้เสียชีวิต 64 ราย และมีผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาล 3,293 ราย 

อย่างไรก็ตาม ชุดข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลระดับจังหวัดซึ่งมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ​ แต่อาจจะพบจำนวนที่แสดงมีความคลาดเคลื่อนบ้าง ขึ้นอยู่กับเวลาการรายงานและจำนวนของผู้ที่ได้รับการรักษาและผู้ที่เฝ้าระวัง ดังนั้น ODT จึงขอเรียนให้ทุกคนเกิดความเข้าใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่นี้ได้รับการรวบรวมและตรวจสอบ ณ วันเวลาที่จัดทำ

        
กำลังโหลดข้อมูล...