Skip to content

แพะรับบาปจากสภาวะโลกร้อน: มาตรการลงโทษใหม่ที่บังคับใช้กับชนพื้นเมืองในการปฏิบัติกิจกรรมการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมอย่างยั่งยืน

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

สรุปเกี่ยวกับประเทศไทยจับกุมชาวนาชาวกะเหรี่ยง 2 คน ที่ทำลายป่าเพื่อการทำไร่เลื่อนลอยซึ่งเป็นวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม ผู้เขียนได้หยิบยกความกังวลเกี่ยวกับการโดนจับกุมซึ่งรวมถึง "ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ" ในรายงานได้อภิปรายเกี่ยวกับความพยายามในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - แพะรับบาปจากสภาวะโลกร้อน: มาตรการลงโทษใหม่ที่บังคับใช้กับชนพื้นเมืองในการปฏิบัติกิจกรรมการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Issue and policy briefs
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่อง
  • เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง
  • สิทธิมนุษยชน
  • การบรรเทา
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ No
เวอร์ชั่น / รุ่น 1.0
ใบอนุญาต unspecified
ผู้แต่ง (หน่วยงาน) Network of Indigenous Peoples in Thailand
ผู้แต่งร่วม (หน่วยงาน) Northern Development Foundation; Asia Indigenous Peoples' Pact; Indigenous Knowledge and Peoples; Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand
สถานที่พิมพ์ ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ Network of Indigenous Peoples in Thailand; Northern Development Foundation; Asia Indigenous Peoples' Pact; Indigenous Knowledge and Peoples; Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand
วันที่พิมพ์ 2008
จำนวนหน้า 2
คำสำคัญ Global warming,sustainable livelihoods,Indigenous Peoples,IPs
วันที่อัพโหลด สิงหาคม 22, 2015, 02:22 (UTC)
แก้ไขเมื่อ สิงหาคม 31, 2020, 05:13 (UTC)